November 30, 2017

  महिलाको पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्यको पहिचान, न्यूनीकरण र पुनःवितरणका माध्यमबाट उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय महिला सम्मेलन

  २०७४ मंसिर १२ (नोभेम्बर २८, २०१७) १. पृष्ठभूमि विभिन्न अध्ययनका अनुसार विश्वको कूल पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक काममध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी…
  June 26, 2017

  Providing media training from gender perspective

  ASMITA had developed a training package on journalism from gender perspective. This training package was the first of its kind…
  June 26, 2017

  Establishing a Women and Media Resource Center

  ASMITA had established its Documentation and Information Section since the very beginning of its inception. The main purpose of the…
  June 26, 2017

  Executing a series of Media Literacy Programs targeting women and adolescents

  ASMITA’s media literacy program aims to make the country’s media more gender sensitive, democratic and accountable to the people. The…
  June 26, 2017

  Conducting regular media monitoring (analyzing and monitoring the portrayal and representation of women in the mainstream media) and responding to the media

  ASMITA has been conducting media monitoring activity from the very beginning of its establishment. The main purpose of this activity…
  June 26, 2017

  Writing and Publishing books, booklets, anthologies, yearbooks etc. on gender issues

  ASMITA has published several books on women and gender related issues. Some of the prominent books are- Women in Transformation,…

  Future of Education

  Close